Sprememba implementacije učnih načrtov

Moramo res vse znanje vsaditi v človeka do njegovega 18. leta ali lahko ostane še kaj za pozneje?

To ni normalno. Cel dan je v šoli in potem ima še vsaj za 2 uri domačih nalog. Če ne dela vsak dan toliko, ne more slediti zahtevam v vseh predmetih. Pri vsakem predmetu učitelj gleda le svoj predmet in ga ne zanima, koliko je še drugih vsebin. (Tomaž, oče)

Dejanska obremenitev učencev

Obseg in implementacija učnih načrtov od današnjega najstnika za vpis v srednjo šolo zahteva:

  • 6 do 8 ur dnevnega sedenja v šoli
  • 3 do 4 ure dnevnega učenja doma

Pogosto to ni dovolj, saj se v delo doma aktivno vključujejo starši, ki izdelujejo seminarske naloge namesto otrok. Zato, da se otroci učijo o metamorfnih kamninah, odvodih in integralih, italijanskih oznakah za tempo.

Obseg ali implementacija?

Obseg učnih načrtov se spreminja iz dveh vzrokov:

  • obseg informacij in znanj se globalno povečuje
  • zahteve predstavnikov strok po razširitvi predmeta (zaradi zaposlitvenih in drugih pritiskov, občutka posebne pomembnosti točno njihove stroke...)

(v pripravi)

Učni načrt za določen predmet je lahko za otroka preskromen, če je to njegova priljubljena vsebina, za katero je talentiran ali najde v njej izjemen smisel. Zato je težko opredeliti, da je učni načrt preobsežen.

Težava je v opredelitvi in implementaciji minimalnih standardov ter dodatnih vsebin, povezano z ocenjevanjem in prehajanjem na srednje šole ali fakultete. Trenutna implementacija učnih načrtov je namreč tesno povezana z ocenjevanjem:

  • učitelj se čuti dolžnega predavati (predstaviti) cel učni načrt vsem učencem, čeprav večine predmet mogoče sploh ne zanima več kot v minimalnem obsegu
  • učenci se zavedajo, da ocena 2 (zagotavljanje minimalnih standardov) omejuje njihove možnosti vpisa na srednje šole, čeprav ni povezana s tematiko srednje šole (na primer ocena iz geografije vpliva na možnost vpisa na strojno gimnazijo), zato se trudijo za višjo oceno od 2 (preseganje minimalnih standardov)
  • učenci so pod psihološkim pritiskom staršev (ali druge družbe) za doseganje višjih ocen pri vseh predmetih

Sprememba sistema ocenjevanja

V okviru Projekta 9 se obravnava še sprememba sistema ocenjevanja, s čimer bi dosegli podobne rezultate, kot z drugačno implementacijo učnih načrtov. V primeru prehoda na sistem zbiranja točk bi namreč prav tako praktično spremenili delitev učnega načrta na več stopenj, v okviru teh pa bi učenci samostojno sprejemali odločitve o tem, katere vsebine iz učnega načrta bodo obravnavali za zbiranje točk.