Pridruži se

Izboljšajmo šolstvo. Skupaj.

Izpolni obrazec in spremljaj razvoj Projekta 9. Posredovali ti bomo novice o projektu ter kako se lahko pridružiš v posamične aktivnosti.

Vloga v izobraževalnem sistemu
Učitelj
Učenec
Starš
Ravnatelj
Strokovni delavec
Strokovnjak za izobraževalne procese
Uradnik
Drugo