Vzroki za premalo gibanja

Vzroki za premalo gibanja

Za premalo gibanja v šolah imamo 2 temeljna vzroka:

  • učni proces ex-cathedra, ki prevladuje pri večini predmetov: učitelj frontalno stoje predava učencem, ki mirno sedijo
  • obseg obvezne snovi v učnih načrtih, ki je znatno povečal število ur v šoli ter zahtevanega obsega domačih nalog
  • odnos stroke ter družine do gibanja, saj tako učitelji kot starši pogosto sami ne skrbijo za lastno telo

Predvsem zadnji argument se zaenkrat zdi precejšen izziv. Pričakovati, da bo učitelj, ki ne skrbi za lastno zdravje z dovolj gibanja, učence vodil v tovrstne aktivnosti, je praktično nemogoče. Prav tako bodo slabo osveščeni starši praviloma izbrali lažjo pot in otroke vozili v šolo namesto z hojo.

Odpravljanje vzrokov

Eden temeljnih navdihov našega projekta je odpravljanje teh vzrokov. Imate zamisel? Pridružite se nam.