Meseci vrednot

Vsak mesec bodo šole povabljene k aktivnostim na določeno vrednoto.

Sodobno življenje ustvarja zmedo glede pomena in sistema skupnih vrednot družbe. V šolah je sicer zaslediti določene vzgojne prijeme, ki v ospredje postavljajo sodelovanje. A hkrati je dejstvo, da obseg učnih načrtov in aktivnosti ne omogoča resnega vzgojnega dela pri utrjevanju pomembnih vrednot.

Vrednote se učijo skozi izkušnje

Za učenje vrednote sta pomembna čas in izkušnje. Vsaj mesec dni, v katerem spoznavaš določeno vrednoto, ti omogoča resnično njeno usvajanje in uveljavljanje v različnih življenjskih situacijah.

Zato bomo vsak mesec predlagali vrednoto in načine, s katerimi se lahko vsi v šolah, od učencev do učiteljev in staršev, v njej preizkušajo.