Razvoj uporabe sodobnih tehnologij

Odprava predsodkov in izraba priložnosti, ki jih ponuja tehnologija.

Šolski sistem izrazito neuspešno sprejema in implementira sodobne tehnologije v učne procese. V veliki meri je to posledica strahu ali stališč do tehnologij, ki se učiteljem zdijo neustrezne.

Projekti, s katerimi se jim je tehnologija skušala približati, so pogosto bili nepopolni in rešitve težavne za vsakodnevno takojšnjo uporabo.

Od telefaksa do elektronske pošte

A nič drugače ni bilo z implementacijo elektronske pošte pred desetletji. Še dolga leta po spoznanju z elektronsko pošto je večina raje pošiljala telefaks sporočila.