Stabilno financiranje šol

Večletno ohranjanje finančnih sredstev ne glede na fluktuacije vpisa.

Kadrovski in drugi resursi šol so močno odvisni od financiranja, ki je v sodobnem šolstvu postalo preveč dinamično. To onemogoča načrtovanje in hkrati povzroča številne kadrovske težave. Optimizacija financiranja namreč privede do absurdnih situacij, ko daljša obdobja nadomeščanja izpada učiteljev vršijo začasni kadri, ki se hitro menjavajo.

S tem se povečuje stres in obremenitev učiteljev, učencev ter onemogoča ustvarjanje dolgoročno stabilnih razmer, ki bi koristile razvoju šole.

Večletno stabilno financiranje

Šole bi morale imeti dalj časa trajajoča obdobja financiranja, recimo 5-letna obdobja, v katerih se višina finančnih sredstev ne bi mogla spustiti pod določeno mejo. Le v primeru nenadnih povišanj vpisa bi se lahko financiranje povišalo.

Poenostavitve postopkov

Pri zaposlovanju so šole podrejene birokratskim postopkom, ki pogosto onemogočajo prilagajanje dejanskim potrebam. Sistem zaposlovanja (in odpuščanja?) je treba skladno s tem poenostaviti na način, da bo šola lahko zaposlovala v določenem trenutku ustrezne kadre.