Uvedba Tedna drugačne šole

Praktično preizkušanje in spoznavanje konceptov iz drugih šol.

Izboljševanje šolstva je v veliki meri povezano s spoznavanjem, proučevanjem in preizkušanjem zamisli, ki jih ponujajo različni akterji v izobraževanju. Pri tem ne gre le za pilotska okolja, v katerih se bodo posamezne zamisli dalj časa razvijale. Izkušnjo morajo dobiti vsi vpleteni v šolski sistem.

Teden za pridobivanje izkušenj

S tem namenom želimo vsako leto po vseh šolah v Sloveniji uvesti teden preizkušanja drugačne šole.

Vzpodbujali bomo šole, da tisti teden preizkusijo katero izmed idej za spremembo in v preizkus vključijo čim več učencev, učiteljev, drugih strokovnih sodelavcev in staršev.