Andreja Zalokar

Andreja Zalokar je profesorica slovenščine, ki se je e-izobraževanja v šolskem okolju lotila že v svojem diplomskem delu leta 2010.

Posebno pozornost namenja e-gradivom in novim pristopom na področju e-izobraževanja.