Mag. Mija Selič

Izkušena in napredna, mednarodno priznana učiteljica tujih jezikov po sodobnih metodah učenja.

Svoje izkušnje je kot prostovoljka pridobivala v angleških osnovnih šolah in pridobljeno znanje uporabljala na slovenskih osnovnih šolah. Formalno in neformalno se je izobraževala tako doma kot v tujini. Magistrirala je s področja razrednega pouka na temo sodelovalnega učenja pri maternem in tujem jeziku, ima štiriletno izpopolnjevanje in izobraževanje s področja konvergentne pedagogike (CIAVER, Belgija), zaključeno PI-ZPA izobraževanje ter certifikat CPE (Cambridge University).

Sodelovala je v razvojno-raziskovalnem projektu Sporazumevanje v tujih jezikih, MŠŠ, katerega rezultat je bil osnutek učnega načrta za zgodnje učenje tujega jezika in uvajala angleščino v prvo triado v nekaj slovenskih osnovnih šolah. V letih od 2007 do 2011 je v okviru ZRSŠ izvajala delavnice iz zgodnjega učenja tujega jezika.

Po konvergentni metodi je angleščino uvajala v ljubljanskem vrtcu F. Prešeren in dve leti izvajala projekt ‘Angleščina v vrtcu’ v vrtcu A. Černejeve v Celju.

Že 14 let uspešno vodi svojo jezikovno šolo C00lSch00l, kjer usposablja učitelje in razvija didaktične pripomočke za zgodnje učenje tujega jezika ter hkrati izvaja tečaje za otroke.

Svoj način dela in pripomočke uspešno predstavlja v tujih revijah (HLT, Pilgrims; C&TS, IATEFL GB) in na mednarodnih konferencah (Lublin, Krakow, Budimpešta, Topolšica).