Privatne šole so za državo cenejše

V slovenskih osnovnih šolah se šola približno 170.000 otrok. Kaj bi se zgodilo, če bi se jih naslednje šolsko leto 10.000 šolalo v privatnih šolah?

Za vsakega osnovnošolca ima država (v sodelovanju z občino ustanoviteljico in drugimi javnimi viri) preko mreže javnih šol naslednje stroške:

 • izvedbo osnovnega programa izobraževanja (plače zaposlenih, gradiva,...)
 • določen del izvedbe dodatnega programa (varstvo, šole v naravi,...)
 • šolski prostori z vsemi investicijami ter obratovalnimi stroški (preko občine ustanoviteljice)
 • podporne storitve javnemu šolstvu (informacijska podpora, izobraževanje osebja, aktivnosti Zavoda za šolstvo in drugih institucij, raznoliki projekti ter aktivnosti, ki povzročajo sistemske stroške)
 • nekatere druge dodatne stroške (subvencija prehrane, mednarodni projekti,...)

Koliko stanejo državo privatne šole?

Če se otrok šola v privatni šoli, ima država zgolj in samo naslednje stroške:

 • izvedbo osnovnega programa izobraževanja (plače zaposlenih, gradiva,...)
 • morebitne manjše druge stroške (nadzor izvajanja, partnerski projekti)

Katerih stroškov država z otrokom, ki se šola v privatni šoli, nima?

 • določen del izvedbe dodatnega programa (varstvo, šole v naravi,...)
 • obratovalne stroške šolskih prostorov, povezane s številom učencev
 • podporne storitve javnemu šolstvu

Kaj se torej zgodi, če se otrok šola v privatni šoli?

Država na vsakega učenca privarčuje stroške:

 • izvedbe dodatnega programa
 • obratovanja šole, povezane s številom učencev

Kaj se zgodi, če se naslednje šolsko leto 10.000 otrok šola v privatnih šolah?

 • Država lahko ukine približno 40 javnih šol
 • Država privarčuje 10.000 x stroške izvedbe dodatnega programa in obratovanja
 • Država privarčuje stroške investicij ter obratovanja 40 javnih šol
 • Država privarčuje stroške podpornih storitev tem javnim šolam
 • Stroški prostorov, izvedbe dodatnega programa in nekateri drugi stroški se prenesejo na starše, ki šolajo otroke v teh privatnih šolah

Država ima z vsako ustanovljeno ter delujočo privatno šolo prihranek, ki ga lahko nameni za izboljšanje mreže javnih šol.

Kaj je torej za državo finančno ugodneje?

Da se otroci šolajo v privatnih šolah. Ker privatna šola ne pomeni dodaten strošek, ampak dodaten prihranek. Izračun je v tem primeru skoraj neumestno izvesti, a prihranek je zagotovo visok.

Ali je to bolje ali slabše za znanje in prihodnost?

Ne vemo. Ampak dejstvo je, da privatne šole za državo ne predstavljajo strošek, kot se te dni pojavlja v gostilniških debatah (in gostilniških medijih), ampak prihranek.

Priložnost, ki je zaradi ideoloških bojev (obojestranskih) nihče niti več ne vidi.