Sestanki vodstva (koordinatorjev)

Oblikovanje strategije in usklajevanje vodstvene ekipe.