Postanite donator

Izberite področje ali aktivnost, ki se Vam zdi pomembna in jo podprite z donacijo.

Vaša sredstva bomo namenili pokrivanju stroškov, ki nastajajo pri razvoju področja, ki ste ga izbrali:

  • usposabljanja učiteljev ali drugih zaposlenih
  • organizacija strokovnih srečanj ali sestankov
  • potni stroški ali drugi pomembnejši izdatki ekipe
  • raziskave ali druga strokovna orodja za izpopolnjevanje mehanizmov, potrebnih za doseganje cilja

Odločite se lahko za enkratno ali redno mesečno podpiranje cilja v poljubnem znesku. Vaša podpora je lahko javna (vidna na seznamu donatorjev) ali zasebna.

Proračun redno nadzorujejo vsi člani vodstva projekta 9.