Mesečna srečanja Projekta 9

Konkretno, kulturno in argumentirano. V živo.

(v pripravi) Resnično spreminjanje in uveljavljanje razvoja zahteva srečevanja v živo. Spletni viri so dobri za sprotno informiranje ali iskanja navdiha.

A večje miselne ter organizacijske spremembe so možne le takrat, ko ima posameznik priložnost za osebno srečanje, kjer lahko misli izmenja ob hkratni govorici telesa in spremljanju drugih.

Zato organiziramo srečanja, na katerih se odkrito, a kulturno, konkretno ter arugmentirano razpravlja o področjih Projekta 9. Kaj so dobre spremembe in kako jih dejansko uresničevati?

Želite naslednje srečanje v vaši šoli? Predlagajte dogodek.