Poslanstvo, vizija in kultura

Temelji Projekta 9.

Poslanstvo Projekta 9

S Projektom 9 želimo konkretneje poskrbeti za uvedbo sprememb v šolstvu na področjih, ki smo si jih zadali.

Vizija

V 9 letih poskrbeti za vsaj 9 pomembnejših sprememb v šolstvu.

Kultura

Kot lahko ugotovimo iz različnih komentarjev na družabnih medijih ali pogovorov med učitelji in starši, je vse preveč prisotnega strahu, splošno negativnih stališč, iskanja krivcev.

Temu se želimo izogniti.

Razočaranje, izbruhe jeze in apatijo morajo zamenjati navdih, empatija ter entuziazem.