September: ta standardni mesec

Mesec, ko nekateri veselo odjadrajo v šolo in drugi med napadi stresa bruhajo, jokajo ter na druge načine pretrpijo še en začetek šolskega leta.

Družabna omrežja odprejo nevihto čustev med vpletenimi deležniki. Tako smo v dveh sarkastičnih manevrih prišli do zanimive standardne ugotovitve današnjega šolskega sistema: klasična šola ni za vse in šolanje na domu ni za vse.

Največja napaka, ki jo lahko storimo je, da jezno kritiziramo en ali drug ali tretji način šolanja, ker ne ustreza našim - standardnim - predstavam ali našemu otroku.

Več standardizacije, več nesporazumov

Bolj kot postajamo multikulturna družba, večje težave bomo imeli s standardizacijo šolskega sistema po naših parcialnih predstavah.

Več časa, kot se bodo državne komisije ukvarjale z novimi posodobitvami programa za vse šole in šolarje, več nesporazumov bomo imeli.

Več truda, kot ga bodo zaposleni Ministrstva in drugih institucij namenili uvajanju novih obveznih predmetov, več nesporazumov bomo imeli.

Več truda, kot ga bodo učitelji namenili poenotenju starševskega odnosa do šole, več nesporazumov bomo imeli.

Več truda, kot ga bomo starši namenili poenotenju učiteljev v standardizirani kalup naših predstav, več nesporazumov bomo imeli.

Več truda, kot ga bodo učenci namenili našim poenotenim predstavam, več nesporazumov bomo imeli čez desetletja.

Več prilagajanja, več dela

Kot je namignil Jurij, je prilagajanje kot alternativa standardizaciji zahtevno. V razredu z 28 učenci skoraj nemogoče.

A vseeno, ni nemogoče. Je le zahtevno. Zahteva trud in čas, ki ga številni učitelji že vlagajo. Spreminjajo svoje učilnice ter ure. Vpeljujejo tehnologijo in omogočajo učencem, da se razvijajo na svoj način.

Kako naprej od septembra?

Z raziskovanjem možnosti in priložnosti. Zmanjšanjem obsega standardiziranega učnega načrta in ocenjevanja, saj:

  • otroci potrebujejo več časa. Za igro, spoznavanje lastne motivacije, razvoja na področjih, ki jih v tistem trenutku najbolj zanimajo.
  • učitelji potrebujejo več svobode v sledenju učnim ciljem. Manj uporabe standardiziranih učbenikov, večjo izbiro drugih orodij.
  • starši potrebujejo več informacij. Včasih za povsem preproste reči, ki se lahko zdijo samoumevne, a to niso.

Ne s standardiziranimi kritikami. Z vzpodbudami. Navdihom za izjemno šolstvo.