Opolnomočenje staršev

Neizogibno eden ključnih členov uspešnega šolskega sistema.

Spremembe v vzgoji

Kljub precejšnji osveščenosti določenega kroga staršev je sodobni življenjski slog privedel do številnih težav v družinah in vzgoji, neizogibno pa tudi v odnosu družina – šola.

Vzgoja v današnjem času se od tiste pred nekaj desetletji in več razlikuje predvsem v tem, da ne obstajajo več splošno sprejete vrednote, norme in merila, ki bi staršem služila kot vodilo, kaj je prav in kaj ne, kako je treba usmerjati otroke, kaj jim nuditi in kaj od njih pričakovati.

Družbene norme

Današnje družbene razmere omogočajo veliko več osebne svobode in izbire kot nekoč. To prinaša veliko prednosti, slabost pa je predvsem ta, omenjena v prejšnjem odstavku. Z drugimi besedami – več svobode pomeni več odgovornosti. Starši na novo iščejo vrednote in model odnosov, ki bi se prilegal njihovi družini, zato se morajo nenehno odločati in iskati odgovore, kar je zelo težavno.

Prav tako morajo iskati in tipati za pravim vzgojnim slogom, saj ko je patriarhalno družino zamenjala demokratična, je nihalo zanihalo preveč silovito, preveč demokracije pa se v družinah z otroki ne obnese, kot se je pokazalo. Smo na razpotju, ko vemo, da niti patriarhalna niti demokratična oblika družine nista ustrezni, kaj pa zdaj?

Današnji starši na nek način orjejo ledino, opravljajo težavno delo. Preizkušajo, se sprašujejo, berejo, iščejo informacije... kaj je prav? Ali delava narobe? Medijske podobe vedno srečnih družin z bleščečimi nasmehi, družbeno-kulturna zapoved užitka jih dodatno zmedejo. Na njihov račun je slišati veliko kritike: da so preveč permisivni, prezaščitniški, razvajajoči...

Potrebni pomoči in podpore

Ti starši ne potrebujejo kritike in obsojanja, potrebujejo in zaslužijo si pomoč in oporo. Šola je tisti kraj, skozi katerega gre praktično čisto vsak otrok, bodoči član družbe, in se tam zadržuje kar devet let.

Ali ni to odlična priložnost, da izobraženi pedagogi izravnajo vsaj del primanjkljajev v družinski vzgoji? Otrokom lahko ponudijo zgled na področjih, kjer starši tega ne zmorejo, poleg tega pa z ustreznim pristopom lahko pritegnejo tudi starše, da jim bodo prisluhnili in upoštevali njihove napotke. Da bi bilo to mogoče, se mora prej v šolah marsikaj spremeniti – kot je opisano že pri področju Opolnomočenje učiteljev.