Strokovna mnenja in raziskave

Vse o vplivu ocenjevanja na učenje in kasnejšo uspešnost.

Kot pri vsakem drugem cilju pričakujemo razhajanja v strokovnih mnenjih in ugotovitvah. Zato na tem mestu zbiramo in predstavljamo ugotovitve ter oblikujemo izhodišča.