Si želite zapisnikov in sklepov?

Odvisno najbrž od tega, kako motivirate svoje sodelavce.

Ob prevzemu predsedovanja Svetu staršev sem prosil člane zgolj, da ne pričakujejo dolgih in nesmiselnih zapisnikov ter sklepov. Preprosto zato, ker so v vseh organizacijah in projektih vedno znova vpletenim povzročali vsaj 2 težavi:

  • kradli čas
  • demotivirali

Obljubljeno, zapisano, izvedeno?

A vendar obstaja kar nekaj zagovornikov, ki zapisnike zahtevajo in v sklepih vidijo vzvod sprememb, ki jih pričakujejo. Namreč, če Svet staršev sprejme sklep in ga zapiše - recimo: "Ravnateljica bo do datuma X izvedla aktivnost Y", lahko na naslednji seji preveri, ali je sklep bil uresničen. In če ne bil, ravnateljico ... okara?

Motivacija

Preizkusite delovanje tega sistema pri sebi.

Sklep 1: ne bo več pretirano pil kave (ali imel druge negativne razvade)

Prosite nekoga od bližnjih, da vam pripravi zapisnik z njihovim sklepom glede vaše najljubše razvade:

  • Kraj, datum in ura: Maribor, xx.yy.zzzz ob ee:ff
  • Sklep: "Sprejemam odločitev, da (vaše ime) od xx(+1).yy.zzz naprej ne bo več (vaša razvada)".
  • Sklep je soglasno sprejet.
  • Zapisnik pregledal in overil: prosite za podpis

Nato preberite zapisnik in preizkusite njegovo delovanje na vašo razvado.

Pogovori o vplivu vaše razvade na vas in vaše bližnje

Čez nekaj dni, ko boste ugotovili, da zapisnik, ki ga je pripravil nekdo vaših bližnjih, skupaj s sklepom nima nekega motivacijskega učinka in razvada še vedno obstaja, uberite drugo metodo.

Prosite vaše bližnje, da se o vaši razvadi redno, recimo vsakih 3-5 dni, z vami pogovarjajo. Pri tem naj vam pojasnijo čim bolj natančno, kako vaša razvada vpliva na njih in vas ter kakšne alternativne rešitve vam lahko ponudijo.

Kazensko-odgovornostna motivacija

Sami boste spoznali, kaj bolje deluje v spreminjanju razvad oziroma procesov. A seveda, v primeru vodstva šole se lahko poigravamo še z razmišljanji o tem, kaj se zgodi, če vodstvo sklepov ne izvršuje? Inšpektorat ima mogoče odgovor? Pritisnemo s sankcijami?

Teoretično in pravno verjetno res obstaja postopek, po katerem ravnatelje s pravnimi instrumenti motiviramo k uresničitvi naših sklepov. In v nekaterih primerih, ko vodstvo recimo zlorablja svoj položaj, to moramo narediti.

Stvarnost sklepčnih zapisnikov

Zahteve, ki so enostavne in utemeljene

Prve dni šolanja svojega otroka sem opazil, da je v garderobnih omaricah stiska, ki bi jo rešili zelo enostavno z namestitvijo dodatnega nosilca oblačil. 1 vijak in minuta dela na omarico. Predlog sem poslal podravnateljici in v nekaj dneh je bilo urejeno. Brez seje Sveta staršev, zapisnikov ali sklepov.

Večina ravnateljev je inteligentnih in bodo pri običajnih zahtevah ukrepali. Ali bodo vsaj izkazali namen ter pojasnili, kje se je zataknilo v izvedbi. Za običajne reči ne rabite sklepov, da bi se uresničile.

Zahteve, ki spreminjajo razvade

Povsem drugače je, kadar zahteve staršev prestopijo prag mogočega. Zaradi pravnih okvirjev ali razvad (navad, postopkov,...) učiteljev ter zaposlenih. Lahko je najmanjša reč, kot je recimo vprašanje uporabe igrišča v prostem času.

Takrat že samo oblikovanje sklepa postane misija nemogoče. In izvedba toliko bolj. Še tako dober sklep bo izveden le v delu, ki najmanj posega v razvade.

Na dnevni red naslednje seje se bo nepričakovano prikradla nova pomembna tematika, ki bo trajala 2 uri. Vodstvo šole bo naenkrat organiziralo obsežno predstavitev pomembnega projekta ali novosti. Na enega od sto možnih načinov bo težavni sklep svoj epilog doživel v naslednjem šolskem letu. Če se ga bo seveda kdorkoli še spomnil.

Za neobičajne reči vam še tako dober sklep ne bo pomagal. Ne bo se uresničil, ker je razvada premočna, da bi jo spremenili s sklepom.

Svet staršev brez zapisnikov?

Osebno menim, da bi bilo bolje. Spletna stran je dovolj, da lahko starši spremljajo dogajanje in je celo boljša rešitev, da bodo v naslednjih šolskih letih vedeli, kaj ste obravnavali. Pregledneje in enostavneje, kakor v tisočih vrsticah desetih zapisnikov.

A vendar, po različnih pravilnikih sodeč se zapisnikom ni mogoče čisto izogniti. Zato se morate sami znajti. Osebno sem uspel vsaj dobro polovico šolskega leta spraviti skozi s kratkimi zapisniki, ki niso vsebovali sklepov. Bili so osredotočeni, jedrnati, sestavljeni praktično med sejo. Za njih nisem porabljal energije in večina članov je bila navdušenih, zadeve so dobro potekale.

Nato je peščica članov želela spremembo, ker bodo s sklepi lahko izvajali nadzor. Zapisniki so se podaljšali, vsebovali so sklepe. Za zapisnike je šlo bistveno več časa. Rezultate ne morem oceniti, saj se je šolsko leto zaključilo.

Vaša motivacija, vaša odločitev

Kako se boste sami odločili, je verjetno odvisno od vašega pristopa k motivaciji. Če uporabljate nadzornostno motivacijo (naredi, sicer...), boste najbrž uporabljali zapisnike in sklepe. Če ste bolj pristaš motivacije z namenom, se boste zapisnikom izogibali. Odločitev je vaša, prispevek je pripravljen z vprašanjem. :)