Predsedovanje Svetu staršev

Izziv ali norost?

Na zadnji seji šolskega leta me je kot predsedujočega kolegica izzvala z zamislijo končnega poročila o delu Sveta staršev. Zato, da vidimo, kaj smo dosegli in naredili ter česa nismo in predstavnikom naslednjega šolskega leta podamo izhodišča.

Namesto še enega birokratskega dokumenta sem se odločil raje svoje izkušnje strniti v nekaj splošno uporabnih (kakor za koga) prispevkov.