Vsem bodočim članom Sveta staršev

Birokratski zapisniki, neskončni kolobarji elektronske pošte, žalitve in opravljanja. Tako, ali na nekoliko drugačen način?

V kolikor si želite nekoliko drugače, se morate najprej zavedati,

zakaj rabimo Svet staršev?

Zaradi otrok, ki so si med seboj različni tako kot mi. Fant športnik pač ne mara istih delovnih zvezkov kot punca umetnica. In čeprav se posamezni učitelji trudijo prilagajati metode in vsebine tem posameznim otrokom, jim v preštevilčnih oddelkih ter opravilih to vedno ne more uspeti.

Starši poznamo otroke in lahko učiteljem pri delu pomagamo, kadar se pogovarjamo o njihovih težavah. Skušamo skupaj z učitelji najti boljše rešitve za otroke. Tem komunikacijam je (bi moral biti) namenjen Svet staršev.

Zato je izredno pomembno,

kako delujemo v Svetu staršev?

Pripravljeni se moramo biti pogovarjati o različnostih naših otrok ter iskanju rešitev, ki ne rabijo morejo biti enotna za vse. Kar je dobro za vašega otroka, ni dobro za vse.

Tega mogoče ne boste opazili, ker smo si starši prav tako med seboj na videz podobni. A v svojih privatnih življenjih smo si različni, kakor da smo iz različnih kontinentov.

Isti učbenik, predmetnik, urnik, učitelj, kosilo, izlet, šport, kulturna dejavnost ali če želite celo pravilnik o rabi mobilnih naprav preprosto niso ustrezni za vse.

Zato je pomembno,

kaj v Svetu staršev počnemo?

Ko 300 ali 500 različnih družin postavite v isto okolje, se stres za vsakogar poveča. Iskanje rešitev za različne otroke zato zahteva potrpežljivost, odkritost in komunikacijo, ki je:

  • prijazna
  • brez predsodkov
  • brez zbadljivk
  • brez poniževanj

Predvsem, če se boste držali teh 4 alinej, boste na sejah našli

rešitve, prilagodljive za različne otroke

Tako bo vaše delo uspešno, zanimivo in boste zadovoljni odhajali iz druženj. Zapisnikov ne boste brali in vedeli boste, da se stvari postopoma, korak po korak, spreminjajo na bolje.

Zavedali se boste, da mogoče niste dosegli vsega, a ste našli skupen prostor med vašim stališčem in stališči drugih prisotnih. Da je nekaj pridobil vsak otrok, ki je vpleten v tisto situacijo.

Postali boste del izjemnega šolstva.