Ali so učni načrti preobsežni?

Ne. Preobsežna je izvedba učnega načrta.

Na ravni posameznih predmetov in učencev so učni načrti ustrezni. Sploh, kadar je to otrokova priljubljena vsebina, za katero je talentiran ali najde v njej izjemen smisel.

Izvedba učnega načrta

Resnična težava je v izvedbi učnega načrta, saj se pouk v celoti (ne le do minimalnih standardov) izvaja za vse otroke.

Poglejmo učni načrt zgodovine. Na straneh 29-31 lahko ugotovimo, da bi na primer v 8 razredu po minimalnih standardih učenec moral znati 25 alinej (če predvidevamo, da so avtorji poudarjene alineje zamislili kot minimalne standarde) od 82 alinej. V kolikor alineje predstavljajo podoben delež vsebine, bi učenec lahko dosegel te minimalne standarde znanj ob prisotnosti na približno 30% urah pouka

Od 70 ur bi moral biti prisoten pri 21 urah zgodovine. 49 ur je pri pouku, ki ni opredeljen kot minimalni standard znanj. 70% pouka, ki se izvaja za vse učence, je nad minimalnimi standardi znanj za ta predmet. In isto je zagotovo za večino predmetov.

Navdih: ločeni urniki za minimalne standarde

Zato je eden naših navdihov najti rešitve za urnike za minimalne standarde znanj.