Urnik za minimalne standarde znanj

70% urnikov je namenjenih znanjem nad minimalnimi standardi. A je možno, da je v tem grmu zajec obremenjenosti celotnega sistema?

Učni načrti opredeljujejo minimalne standarde znanj. Če jih površno analiziramo, ugotovimo, da so minimalni standardi približno 30% celotnega učnega načrta. Mogoče 50%.

Zakaj potem pogosto razpravljamo, da so učni načrti preobsežni? Ker se podajanje snovi iz učnih načrtov izvaja za vse otroke enotno in v celoti, ne glede na minimalne standarde znanj. 70 ur zgodovine ali 100 ur matematike je za vse otroke, čeprav je le 30% teh ur dovolj za poučevanje minimalnih standardov.

Urnik za minimalne standarde znanj

Učni načrti niso sami po sebi preobsežni. So zgolj napačno implementirani, saj je izvedba poučevanja identična za ves obseg za vse otroke.

In naš navdih je vzpodbujati rešitve, ki vodijo v takšno izvedbo učnih načrtov, kjer:

  • obstajajo jasno določena obvezna minimalna znanja (poudarjene alineje mogoče niso dovolj),
  • ki jih učenci morajo dosegati
  • urniku ločenem od urnika za znanja nad minimalnimi standardi

Urnik nad minimalnimi standardi znanj

Ali to pomeni, da lahko imamo 70% manj pouka? Niti slučajno. Dejstvo je, da je čas za izvedbo pouka nad minimalnimi standardi treba nameniti drugi vzgoji ter pridobivanju znanj in sposobnosti.

A to mora biti čas, ki je različen za otroke. Pri tem je namreč veliko prostora za razvoj invidivualnih sposobnosti in spretnosti.

Otrok, ki je izrazito zainteresiran za zgodovino, bi zagotovo ob nekaj vrstnikih s podobnim interesom, lahko ta čas namenil poglabljanju znanj zgodovine. Učitelj, ki bi imel v razredu pri izvajanju pouka nad minimalnim standardom le zainteresirane učence, bi imel bistveno lažje delo.

Na enak način bi pouk pri drugih predmetih in še posebej pri medpredmetnem povezovanju potekal bolje, če bi pri razvoju teh znanj imeli zainteresirane otroke.