Formativno spremljanje in NPZ

Namen NPZ je za šolo dobiti boljšo oceno kot preteklo leto.

Težava uvajanja NPZ je v tem, da ne veš, ali bo tvoj predmet na NPZ. Če bo namreč tvoj predmet na NPZ in se formativno spremljanje ne pokaže kot uspešno (saj si ga šele poskušal uvajati), bo šola osvojila malo točk. In potem je cel kup težav zate, ravnatelja in šolo. Veliko sestankov in slabe volje. (učitelj)

Vpliv NPZ na uvajanje formativnega spremljanja znanja

Ko sem skušal razumeti povezanost NPZ z uvajanjem formativnega spremljanja znanja, sem dobil logično pojasnilo: učitelji se s strahom lotijo uvajanja formativnega spremljanja znanja, saj niso prepričani, da bodo v tem primeru njihovi učenci dosegli dovolj točk na NPZ.

Na NPZ so namreč vprašanja veliko bolj sestavljena iz točno določenih vsebin učnih načrtov, pri formativnem spremljanju pa bi si lahko učenci izbirali vsebine, ki so njim zanimive.

Zgolj težava za formativno spremljanje znanja?

Izkušnja in izpoved učitelja je toliko bolj zanimiva, saj kaže na sistemsko podrejenost delovanja šol nacionalnim preverjanjem znanj in drugim dejavnikom ugleda šole.

Tako si lahko predstavljamo, kako težko je pravzaprav uvajati številne sodobne metode poučevanja, če so učitelji pod pritiskom zunanjih ocenjevanj ter podrejenosti ugleda šole.