Namen NPZ in drugih "primerjalnih raziskav"

Le čistega vina si nihče ne bi nalil.

V gospodarstvu obstaja vrsta certifikatov, ki jih podjetje lahko pridobi, da s tem izkaže svojo stopnjo zaupanja in uspeha. Od ISO do bonitetnih ocen ali različnih kazalnikov odličnosti.

Kadarkoli se približuje tisti ključni datum, ko je podjetje ponovno ocenjevano, vsi v podjetju začnejo iz predalov brskati pretekla poročila. Vse vrvi in vsi nervozno čakajo ocenjevalce. Da bi ponovno dobili tisto ta pravo oceno in bi direktor bil zadovoljen.

Ko se ocenjevalci umaknejo iz podjetja (vedno najdejo nekaj slabih zadev), se življenje nadaljuje po starem.

Nacionalni preizkus standardov znanja

Isto je z NPZ ali katerimikoli drugimi primerjalnimi raziskavami. Namen je pridobitev ocene šole ali ministrstva, da dobro delajo. Ocena mora biti malo višja kot v preteklem ocenjevanju. Če smo v preteklem letu dosegli 512 točk, moramo naslednje leto vsaj 515.

Ko se približuje tisti datum, se vse sile usmerijo v preizkus. Učitelji podajajo več nalog, še ravnatelji učence in starše prepričujejo o pomenu tega preizkusa. Ministrstvo išče načine, da bi doseglo še višjo pripravljenost. Vojska učencev mora biti popolna, ko napoči tisti dan.

NPZ in ministrstvo

Saj veste, če je vojska popolna, bo na tiskovni konferenci prikazan odličen rezultat. Mediji bodo napisali dobre naslove. Volivci bodo zaspali s spominom na odlične dosežke ministra. Nekaj dodatnih točk na prihodnjih volitvah.

NPZ in ravnatelji

Nekateri ravnatelji bodo praznovali, ker je njihova šola ponovno dosegla več točk. Nekateri ne bodo spali nekaj tednov, ker je njihova šola dosegla manj točk. Saj veste, svet staršev bo norel, pritiski bodo od povsod.

NPZ in učenci

Učenci bodo srečni, ko bo to končno za njimi. Lahko pozabijo vse podatke, saj jih v življenju več nihče (res nihče) ne bo spraševal 90% tega, kar je bilo v NPZ.

NPZ in organizatorji NPZ

Profesorji, raziskovalci in ustvarjalci kurikulov bodo kopirali SPSS datoteko preteklega leta, zamenjali podatke in asistentom naprtili kopiranje ter lepljenje tabel ter grafov v nova poročila. Večinski del teksta bodo zamenjali ti isti asistenti. Nato bo pregledana pravilnost, se zamenjalo letnice, ki so ponekod ostale pretekle, napisan sklep. Poročilo bo oddano in račun za opravljeno delo plačan. Sledi dopust.

Saj ni tako

Je. Točno tako je. Tako je v podjetjih s certifikati in v šolstvu z raznoraznimi preizkusi znanja. Le čistega vina si nihče ne bi nalil.