Koliko % znanj iz NPZ je uporabnih?

Tole je prismodarija vsaj v tem, da jih v življenju nihče ne bo več spraševal stvari iz NPZ-ja. Seveda jih bodo - v srednji šoli (skoraj) vse, na faksu pa vsaj 40 ali celo več odstotkov (odvisno od faksa). (Nina)

Nina ima (žal) prav

V vseh srednjih šolah, ne glede na usmeritev, se večinoma ponavljajo vsebine iz osnovnih šol. Še na fakultetah.

Odstotek ponovitve ne pojasnjuje uporabnosti znanj

Žal podatek o 40% ponovitve vprašanj še vedno ne pove ničesar o njihovi uporabnosti.

Poglejmo primer: povsem mogoče je, da se v NPZ umesti vprašanje o nalogah mitohondrijev (minimalni standardi znanja iz biologije). In nekdo, ki se odloči za študij medicine, bo res ta podatek še enkrat obnovil na fakulteti.

A zdravnik splošne prakse je potrdil, da se več ne spomni, kaj je njihova naloga, niti ni to bilo pomembno za njegovo kariero.

Podatki iz učnih načrtov in NPZ so v individualno neznanem razponu odstotkov neuporabni. Za nekoga (prihodnji doktor znanosti) je neuporabnih 40%, za drugega (slikopleskar) 80%.

Zakaj je to težava?

Na videz lahko to deluje dokaj nepomembno, dokler ne pretvorimo v porabljen življenjski čas.

9 let osnovne šole predstavlja približno 8.550 ur, ki jih učenec preživi pri pouku. Za izračun je uporabljen pravilnik o šolskem koledarju in predpostavka, da običajen dan zajema v povprečju 5 ur.

Za prihodnjega doktorja znanosti iz ekonomije to pomeni 3.420 ur pouka, ki zanj niso uporabne. Pri tem nismo seštevali ur domačih nalog in učenja.

Ampak ta znanja so uporabna!

Veliko jih bo v tem trenutku v en glas zatrdilo, da ne moremo vedeti, ali bo to za nekoga uporabno. In da splošna znanja povečujejo razgledanost. Da je torej zgornji odstavek še ena prismodarija, saj so ta znanja uporabna!

A hkrati bo večina teh, ki tako argumentirajo, težko sprejela mnenje, da bi bilo koristno, da se sami naučijo recimo osnov programiranja. Ali katere druge vsebine, ki jim ni zanimiva.

Udeležite se predavanj, ki vas ne zanimajo

Zato predlagam, da se vsi tako misleči za 1 šolsko leto redno udeležujejo 3 izobraževanj, ki jih ne zanimajo. Saj splošna znanja povečujejo razgledanost.

Mogoče bodo takrat dobili občutek, kako je otrokom, ki morajo biti udeleženi pri vseh urah pouka (razen majhnega deležna opravičljivih izostankov) ne glede na svoje preference. Pri tem morajo biti zbrani in poslušni, čeprav je to njihova prva ali zadnja ura.

In predvsem, znali oceniti, koliko so takšna splošna znanja uporabna.