"Osnovna" znanja

Minimalne standarde bomo dobili, ko bodo vsi člani vseh predmetnih komisij in predmetni učitelji obvladali minimalne standarde vseh predmetov.

Starši imamo pogosto težavo s šolskimi testi, v katerih so za nas nerazumljiva vprašanja. Zavedamo se, da bi sami, kot odrasle osebe, opravili takšen test z nezadostno oceno. Nekateri (resnično enostavni) primeri vprašanj iz različnih predmetov:

  • izračunajte prostornino prizme;
  • razložite priredno zloženo poved;
  • ob klimatskem zemljevidu in fotografijah primerjajte in razložite rastlinske pasove v Severni Ameriki;
  • kolikšen je pospešek pri prostem padanju;
  • kaj so mitohondriji in kakšna je njihova naloga;

Minimalni standardi

Odgovori na navedena vprašanja predstavljajo minimalni standard znanja po učnih načrtih. Torej znanje, ki bi ga kot odrasli morali obvladati, da bi se v življenju znašli.

Osnovna znanja

Predmetni učitelji v debatah na družabnih omrežjih tovrstna znanja pogosto opredeljujejo kot nekakšna osnovna znanja. Nekaj, kar bi moral vedeti vsakdo. Pri tem gre za njihovo občutenje, saj to znanje v njihovi stroki niti prave omembe ni vredno zaradi svoje enostavnosti.

Namen minimalnih standardov ali osnovnih znanj?

Sem magister marketinga, programer in raziskovalec. Nikoli v svoji poklicni karieri, niti v življenju, mi ni bilo potrebno znati odgovoriti na nobenega od zgoraj navedenih vprašanj oziroma nalog.

Glede na dejstvo, da imam precej zahtevno kariero in se pogosto gibljem v krogih različnih strokovnjakov, bi verjetno pričakovali, da bi vsaj eno teh znanj vsaj v neformalnih razgovorih dejansko rabil, a ga v praktično 20 letih kariere nisem.

Kakšen je torej pomen poznavanja vrednosti pospeška pri prostem padanju? Najbrž velik, če se ukvarjate s fizikalnimi pojavi, skoki s padali, pilotiranjem. A najbrž nikakršen, če ste blagajnik, računovodja ali gledališki igralec. Poznavanje vrednosti pospeška pri prostem padanju ste morali vedeti le zato, ker si je nek profesor iz fizike to zamislil kot osnovno znanje, ki bi ga morali vedeti.

Kako nastajajo minimalni standardi?

Minimalne standarde v učnem načrtu po predmetih sestavljajo člani predmetne komisije. Večinoma so doktorji znanosti, magistri in drugi strokovnjaki s področja.

V čem je pravzaprav težava?

V nekdanjih republikah Jugoslavije je bil popularen pregovor Od viška glava ne boli. Skratka, zakaj se nenazadnje ne bi naučili, kaj so mitohondriji in si to mogoče zapomnili za leto dni?

To so podatki in vsebine, s katerimi se obremenjuje čas, ko bi se morali bolje naučiti drugih osnov življenja, samega sebe, komuniciranja, gibanja, odnosov. Je čas, ki bi ga lahko namenili razvoju lastnega talenta. Predmeta, v katerem je učenec uspešen in motiviran.

Zaradi obsega teh vsebin je učenec danes 8 ur v šoli in popoldan nameni domačim nalogam ali ponavljanju teh vsebin dodatnih 2 do 3 ure. Celo življenje otrok je postalo le še učenje velike mase minimalnih vsebin.

Osnovna znanja so prepogosto vsebine, ki zanimajo učitelje posamičnih tematik in z njimi težijo učencem, ker se njim zdijo le osnove.

Kako bi resnično določili osnove?

Osnove, oziroma minimalne standarde bomo dobili, ko bodo vsi člani vseh predmetnih komisij in predmetni učitelji obvladali minimalne standarde vseh predmetov. Torej, ko bodo vsi opravili test iz vseh predmetov vsaj z zadostno oceno.

V tem trenutku zagotovo vsi ne bi opravili testa matematike in slovenskega jezika.