Prostovoljno ali prisilno učenje?

Kaj se zgodi, ko otrokom damo proste roke (in internet) pri učenju?

Pomisleki, kaj bi se zgodilo, če učitelj ne bi predaval neke snovi, so pogosti. Pravzaprav je debata o prisilnem (obveznem) in prostovoljnem učenju redno na procesu. Ali bi otroci bili leni in se ne bi učili ničesar ali bi jih vseeno kaj pritegnilo?.

Znanstvenik iz področja izobraževanja, indijec Sugata Mitra, se je tega lotil preprosto, eksperimentalno. Njegove ugotovitve so izjemne.