Nujnost ali priložnost za spremembe v šolskem sistemu?

Večina otrok skozi šolanje pridobi minimalna znanja, ki jih rabijo za življenje. A smo s tem zadovoljni?

Kritično? Nujno?

V Sloveniji imajo vsi državljani zagotovljeno šolanje v osnovnih šolah, ki so varne ter v njih poučujejo izobraženi pedagogi. Ob tem smo uspeli v letu 2017 zagotoviti še brezplačen topel obrok za socialno šibkejše sloje.

Po ugotovitvah raziskav (PISA 2015) smo v Sloveniji nekoliko nad povprečjem drugih držav po doseženih ocenah znanj med 15-letniki. (kar lahko razumemo kot dober rezultat ali priložnost)

Ugotovimo lahko, da je trenutno stanje daleč od kritičnega, ki je žal še vedno prisotno v številnih delih sveta, kjer otroci niti nimajo zagotovljenega šolanja.

Večina otrok v Sloveniji skozi šolanje dejansko pridobi minimalna znanja, ki jih rabijo za življenje.

Priložnost

A tisto, kar v takšnem samozadovoljnem kontekstu spregledamo, je priložnost.

Drugačni koncepti učenja, kot je recimo Khanova akademija ali šole Montessori, jasno izkazujejo višjo uspešnost od tradicionalnega ex-cathedra poučevanja s poudarkom na večstopenjskem ocenjevanju.

Šolstvo s preobsežnimi učnimi načrti, kontinuiranim ocenjevanjem, zaostalim in statičnim načinom podajanja snovi, zato izpušča izjemno priložnost.

Celotne generacije mladih izgubijo dolga leta za sedenje in kampanjsko učenje za ocene.

Čas, ki bi ga v drugačnem šolstvu izkoristili za resnično in poglobljeno spoznavanje snovi, ki jih zanima.

Kako naprej?

Priložnostim nasproti stojijo številni pomisleki in inercije v šolskem sistemu, preobremenjeni ter demotivirani učitelji. Blokade starih konceptov.

Predvsem inercije v vedenju in razmišljanju ter kulturi dialoga ovirajo še najbolj preproste rešitve. Pri tem pogosto skoraj neverjetno nasproti dobrim spremembam stojijo še starši ali strokovnjaki.

Prav zato smo zasnovali Projekt 9. Da izkoristimo izjemno priložnost, ki se ponuja v inovativnih metodah in izkustvenih spoznanjih. Ustvarimo navdih za šolstvo, kjer bodo vsi otroci pridobili vsaj minimalna znanja in glede na svoje posebnosti neomejeno razvijali tista znanja in sposobnosti, ki so del njihove identitete.

Pridružite se nam.