Povsem brez učbenikov?

Prvi odziv na začetek komuniciranja področja Šole brez učbenikov je bil pričakovan.

"Šola brez učbenikov ni mogoča zaradi založb, ki stojijo zadaj."

"Učbenik je otrokova prva strokovna knjiga, ki se jo nauči uporabljati (se iz nje učiti) le tako, da jo uporablja. V učbenikih so verodostojne informacije za razliko od spleta, kjer je bistveno težje ločiti zrno od plev."

A je res mogoče brez učbenikov?

Da, je mogoče. Učbenik je zgolj medij, v katerem so shranjene vsebine ter proces učenja določenega predmeta. Tako v tiskani kot elektronski obliki je zgolj medij za prenos podatkov (ali informacij).

In medij je zamenljiv. Še tako natančen, priročen, pravilen ter privlačen, kot je v papirnati obliki, je zamenljiv za kaj še bolj natančnega, priročnega, pravilnega in privlačnega.

A moramo brez učbenikov?

Ne, ni treba. Lahko ohranimo nekatere učbenike. Ali odstranimo vse. Jih odstranimo le v 1. VIO. Ali jih nadomestimo s čim drugačnim, recimo e-listovnikom, Google Classroom ali Microsoft Classroom. Stvar odločitve, drznosti in ambicioznosti.

Namen Projekta9 in področja Šola brez učbenikov ni revolucija ali izključevanje učbenikov. Tam, kjer učbeniki prinašajo boljši učinek od drugih medijev ter metod, se naj ohranijo. Kdor ne zmore danes zamenjati svojih procesov, naj deluje še naprej z učbeniki.

Namen Projekta 9 je le seznanjati, da obstajajo druge možnosti. Delujejo, so uspešne in jih je mogoče uporabiti.

Kakšna je šola brez učbenikov?

Lahko je zahtevna do učencev in učiteljev. Učenci morajo najti lastno motivacijo za usvajanje ter spremljanje znanja. Učitelji morajo prilagajati vsebine in proces učencem.

Lahko je enostavna. Ponudi natančen proces in vsebine, kot klasični učbeniki.

Največja prednost ideje o šoli brez učbenikov je prav v tem, da ničesar ne odvzema. Zgolj dodaja nove priložnosti.

Kako konkretno?

Pridružite se nam in izvedeli boste enako kot mi. Navdihnite se za izjemno šolstvo.